Our Design


การออกแบบของเรา คือ การถ่ายทอดวิธีการใช้ชีวิตและประสบการณ์ของท่านลงใน Space ดังนั้น วิธีการออกแบบของเราจะเริ่มจากการรวบรวมวิธีการใช้ชีวิตของท่าน แล้วนำมาวิเคราะห์ ร่วมกันตั้งโจทย์กับท่าน โดยเราจะมีระบบ Design source ฐานข้อมูลการออกแบบ ให้ท่านได้เปรียบเทียบรูปแบบ Design ต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวทางในการออกแบบที่มีความเฉพาะและลงตัวสำหรับท่านเท่านั้น ทั้งในแง่การใช้งานและความสวยงาม ระหว่างการออกแบบ เรามีตัวอย่างผลงานและวัสดุจริงให้ท่านได้ชมเพื่อให้เห็นภาพ นอกจากเรื่องการออกแบบแล้วเรายังสามารถดูแลงบประมาณและคุรภาพในการผลิตให้ท่านได้อย่างแม่นยำอีกด้วยPANVA Design and Build
Creates unique space.